GSK dumpt levend poliovirus in Belgische rivieren die gebruikt worden voor zwemmen en vissen

Datum: 19 september 2015

Door: David Gutierrez, stafschrijver

Vertaling: Frank Bleeker

Bron: http://www.naturalnews.com/051268_GlaxoSmithKline_polio_virus_Belgian_rivers.html

DISCLAIMER:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

GSK-Building-Skyscraper

(NaturalNews) Farmaceutische gigant GlaxoSmithKline (GSK) heeft op 2 september 45 liter levend, geconcen-treerd poliovirus in een Belgische rivier gedumpt, volgens een persbericht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

Poliomyelitis, algemener bekend als ‘polio’ is een virusziekte die gewoonlijk tussen mensen wordt overgedragen via de fecaal-orale route. In 90 procent van de gevallen veroorzaakt de ziekte geen merkbare symptomen. In ongeveer 1 procent van de gevallen verspreidt het virus zich in het zenuwstelsel en bij voorkeur vernietigt het de motorische neuronen in het ruggenmerg, de hersenstam en de hersenen van de motorische hersenschors. Dit produceert verlammingskenmerken van de ziekte.

Zwemmen en vissen kan blootstelling veroorzaken

Volgens het persbericht zorgde een ‘menselijke fout’ ervoor dat het poliovirus in Rixensart, de GSK locatie waar het poliovaccin geproduceerd wordt, in het riool terecht kwam. Het gecontamineerde water stroomde vervolgens naar een waterzuiveringsinstallatie van Rosières en van daaruit naar de rivieren de Laan en de Dijle.

De vloeistof werd, volgens de eerste informatie via een persbericht van de firma GSK, ‘als gevolg van een menselijk fout afgevoerd tijdens het productieproces van vaccins’. Het water uit de zuiveringsinstallatie is niet terecht gekomen in het drinkwaternetwerk.

Er is geen officiële verklaring afgegeven voor het ontstaan van de ‘menselijke fout’, hoewel sommige mediabronnen melden dat een werknemer een fout heeft gemaakt tijdens het routinematig schoonmaken van een tank in de fabriek.

Het WIV-ISP meldde dat, omdat de polio-vaccinatiegraad in België zo hoog is (poliovaccinatie is verplicht en de naleving wordt geschat op ongeveer 95%), de risico’s voor zwemmers en vissers in de vervuilde rivieren ‘beperkt’ zijn.

“Het risico voor mensen die blootgesteld zijn aan het verontreinigde water dat zij poliomyelitis ontwikkelen is zeer beperkt, gezien de hoge mate van verdunning en de hoge incidentie van vaccinatie onder de bevolking,” aldus het persbericht dat werd gerapporteerd door Flanders Today (Flanders Today is een Engelstalig magazine dat financieel wordt ondersteund door de Vlaamse overheid – vert.).

Niettemin werden de werknemers van de waterzuiveringsinstallatie allemaal opnieuw gevaccineerd en heeft het WIV-ISP aanbevolen dat mensen die aan het rivierwater zijn blootgesteld hierover ook hun huisarts te raadplegen. Het WIV-ISP heeft tevens aanbevolen contact met het rivierwater te mijden.

“Uit voorzorg zijn slib- en water monsters van de waterzuiveringsinstallatie en de rivieren de Laan en de Dijle genomen om een evaluatie van de persistentie van het virus mogelijk te maken,” aldus het persbericht. “In afwachting van deze resultaten wordt aangeraden om contact met het water stroomafwaarts van de waterzuiveringsinstallatie van Rosières te vermijden tot waar de Laan in de Dijle stroomt.”

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) echter, lijkt het risico meer serieus te nemen. Het Bureau merkte op dat de Dijle uiteindelijk in de Schelde uitmondt, die door een gebied in Nederland stroomt waar veel orthodoxe protestanten wonen met een lage vaccinatiegraad. Deze populatie kan een hoger risico op infectie lopen bij blootstelling aan besmet water of slib, aldus de ECDC.

Geschiedenis van de dodelijke vaccin “fouten”

Het gebroddel bij de productie van vaccins in Rixensart is slechts het laatste schandaal bij GSK, ‘s-werelds derde grootste farmaceutische bedrijf. In 2010 werden via tests van de FDA sporen van een varkensvirus ontdekt in het Rotarix vaccin (rotavirus). Bovendien werden sporen ontdekt van het aviaire leukose virus in het mazelenvaccin van het bedrijf, en sporen van een simian (apen) retrovirus in het RotaTeq vaccin.

In 2012 werd een vertrouwelijk GSK-document naar de pers gelekt, waaruit bleek dat in de loop van twee jaar tijd, 36 baby’s overleden na de 6-in-1 injectie Infanrix Hexa. Hetzelfde rapport documenteerde 1742 gevallen van bijwerkingen van Infanrix Hexa.

503 daarvan werden als zeer ernstig gekwalificeerd.

In hetzelfde jaar legde de Argentijnse regering het bedrijf een boete op voor het veroorzaken van de dood van 14 baby’s tijdens illegale vaccinproeven tussen 2007 en 2008.
Bronnen voor dit artikel zijn: 
https://www.wiv-isp.be
http://www.digitaljournal.com
http://www.ecdc.europa.eu
http://www.flanderstoday.eu
http://yournewswire.com
http://www.buenosairesherald.com
http://www.nvic.org
http://vactruth.com
http://www.buenosairesherald.com

Advertenties

Jimmy Carter: Amerikaanse democratie is ontwricht; het is een ‘oligarchie’ met ‘Ongelimiteerde Politieke Omkoping’

JIMMY CARTER

“De ambtsdragers, Democraten en Republikeinen, zien dit ongelimiteerde geld als een groot voordeel voor zichzelf.”

Datum: 1 augustus 2015

Door:  Thom Hartmann / AlterNet

Vertaling:  Frank Bleeker

Foto:  Afkomstig van de AlterNet-website, geplaatst bij artikel

Disclaimer:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Voormalig president Jimmy Carter had enkele briljant gekozen woorden voor onze vorm van overheid, na Citizen’s United, in mijn radioprogramma deze week. Het Merriam-Webster online woordenboek definieert een ‘oligarchie’ als: “Een regering waarin een kleine groep controle uitoefent vooral voor corrupte en zelfzuchtige doeleinden”.

Toen ik hem vroeg naar zijn gedachten over de toestand van de Amerikaanse politiek, omdat vijf rechtse rechters van het Amerikaanse Supreme Court de deuren wagenwijd hadden geopend voor ‘onbeperkt geld’ in onze politieke discours via Citizens United, was Carter bot en to the point:

“Het schendt de essentie van wat Amerika ooit tot een groot land maakte in het politieke systeem. Het is nu gewoon een oligarchie, met onbeperkte politieke omkoperij als essentie van het verkrijgen van aanbevelingslijsten voor de presidentskandidaten, of bij de verkiezing van een president. En hetzelfde geldt ook voor gouverneurs en de Amerikaanse senatoren en congresleden.”

“We hebben nu net de complete ondermijning van ons politieke systeem gezien als een uitbetaling aan diegenen die een ​​belangrijke bijdrage leverden, die in ruil daarvoor gunsten voor zichzelf willen en verwachten en deze nadat de verkiezingen voorbij zijn, soms ook krijgen.”

Ik vroeg hem hoe deze zaken zouden kunnen veranderen.

Hij zei dat dit een ‘verschrikkelijk, schandelijk’ corruptieschandaal (denk aan Nixon) zou kunnen zijn, waardoor het publiek zich tegen Citizens United zou kunnen keren, en misschien zelfs wel het Congres en het Hooggerechtshof.

Carter voegt toe: “De ambtsdragers, zowel Democraten als Republikeinen, zien dit onbeperkte geld als een groot voordeel voor zichzelf. Iemand die al in het Congres zit heeft veel meer te verkopen aan een ​​ gretige contribuant dan een rivaal, zodat het voordeel biedt aan beide partijen.”

Carter’s waarnemingen bevestigen het verschil van inzicht van rechter John Paul Stevens in de zaak Citizens United (Ginsberg, Bryer en Sotomayor concordant), toen Stevens schreef over wat hij zag als de toekomst van de Amerikaanse politiek vanwege de beslissing van Citizens United die die dag gepresenteerd werd:

“Als vervolg op het directe overstemmen van niet-corporate stemmen, kunnen er schadelijke effecten ontstaan die [dit besluit] snel daarna volgen. Corporate ‘dominantie’ van electioneering (het actief en energiek deelnemen in een campagne om gekozen te worden tot een openbaar ambt) kan de indruk wekken dat bedrijven onze democratie domineren.”

“Als burgers voor een verkiezing hun televisies en radio’s aanzetten en alleen maar corporate electioneering horen en zien kunnen zij, als burgers met stemrecht, het vertrouwen verliezen in hun vermogen om openbaar beleid te beïnvloeden. Een overheid die gevangen gehouden wordt door corporate belangen, zo kunnen zij gaan geloven, zal niet ontvankelijk zijn voor hun behoeften, of open staan voor hun standpunten.”

“Het voorspelbare resultaat is cynisme en ontgoocheling: een verhoogde perceptie dat degenen die de grootste bedragen uitgeven de dienst uitmaken en een verminderde ‘bereidheid van kiezers om deel te nemen in een democratisch bestuur’, tot in die mate dat bedrijven tijdens de verkiezingswedloop ongepaste beïnvloeding kunnen uitoefenen, zodat zelfs de toespraak van de uiteindelijke winnaars van die verkiezingsrace ook kan worden gemanipuleerd.

“Politici die vrezen dat een bepaald bedrijf hen kan maken of breken bij hun kans op (her)verkiezing, kunnen worden geïntimideerd om stil te blijven over dat bedrijf. Op verschillende niveaus kan door niet gereguleerde corporate electioneering het vermogen van de burgers afnemen om politici ter verantwoording te roepen en het doel van een openbaar debat dat ‘onbevangen, robuust, en wijd open’ moet zijn, geen dienst bewijzen.

Op zijn minst en dat benadruk ik nogmaals, heeft een rechtgevende macht het recht om deze zorgen te erkennen en als reactie hierop toegesneden maatregelen te nemen.”

President Carter heeft gelijk. Zakelijke belangen (oliemaatschappijen bijvoorbeeld, zijn de reden waarom de Republikeinen en een paar opgekochte democraten klimaatverandering ontkennen) en de miljardairs die rijk geworden zijn van hun corporaties hebben de controle over het grootste deel van onze regering overgenomen.

Een oplossing is: een simpele grondwetswijziging die duidelijk maakt dat corporaties geen natuurlijke personen zijn en ook die rechten niet hebben. Dat maakt het Buckley besluit ongedaan dat expliciet verklaart dat geld dat besteed wordt aan politiek een gedrag is dat kan worden gereguleerd en niet een vorm van ‘redevoering’ met brede immuniteit onder het Eerste Amendement.

Politici beginnen het te snappen. Senator Bernie Sanders, die streeft naar President Carters oude baan, heeft niet alleen een dergelijke wijziging onderschreven (hij staat hierin overigens alleen onder alle presidentskandidaten), maar heeft ook meerdere malen een voorstel bij het Congres ingediend.

Thom Hartmann is auteur en gastheer van een nationale dagelijkse talkshow. Zijn nieuwste boek is: The Crash of 2016: The Plot to Destroy America — and What We Can Do to Stop It.

(De Crash van 2016: de samenzwering om Amerika te vernietigen – en wat wij kunnen doen om dit te stoppen)

CDC belegden vergadering van vaccinwetenschappers om opzettelijk bewijs te vernietigen dat vaccins koppelt aan autisme

Datum: 30 juli 2015

Door: Mike Adams, the Health Ranger

Vertaling: Frank Bleeker

Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Bron: http://www.naturalnews.com/050599_CDC_scientists_scientific_fraud_vaccines_and_autism.html

DISCLAIMER:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

CDC DOCUMENTEN ZOEK(NaturalNews) Van een regering die over alles liegt – het knoeien met economische cijfers met hulp van de IRS (Internal Revenue Service) als politiek wapen en ook het in scene zetten van binnenlands terrorisme, zodat de FBI (Federal Bureau of Investigation) de ‘terroristen’ op heterdaad kan betrappen en arresteren – is het geen verrassing er nu achter te komen dat de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) opzettelijk bewijs vernietigt waarin vaccins in verband gebracht worden met autisme.

Volgens een nieuwe verklaring die vandaag naar buiten kwam via Representative Bill Posey (Rep.) hebben de CDC een bijeenkomst georganiseerd van wetenschappers om te beslissen welk bewijs vernietigd moest worden dat zou kunnen verwijzen naar een verband tussen vaccins en autisme bij Afro-Amerikaanse kinderen.

Onverschrokken indy media journalist Sharyl Attkisson heeft deze openbaring als eerste gemeld. De website van Attkisson is een van de duizenden onafhankelijke media websites die nu de voorkeur geeft aan GoodGopher.com (de zoekmachine voor waarheid zoekers) en FETCH.news, het op waarheid gebaseerde alternatief voor Google News op het internet.

De verklaring van Rep. Posey bevatte deze verbazingwekkende beschrijving van schaamteloze wetenschappelijke fraude zoals naar buiten werd gebracht door CDC wetenschapper Dr. William Thompson.

Mijn primaire taken, toen ik van 2000 – 2006 bij de immunisatie veiligheidsafdeling werkte, bestonden uit het later samen leiden van drie grote vaccin veiligheidsstudies.

Het MADDSP (Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities Surveillance Program), de MMR-autismegevallen controlestudie, werd uitgevoerd in een reactie op de Wakefield-Lancet studie die een verband suggereerde tussen het BMR-vaccin en de autisme-achtige gezondheidsgevolgen.

In het najaar van 2000 was er grote bezorgdheid onder wetenschappers en consumentenadvocaten buiten de CDC, met betrekking tot de uitvoering van de Verstraeten Studie. Een van de belangrijke doelen dat in de lente van 2001 op voorhand werd bepaald, voordat deze studies begonnen, was dat alle drie de protocollen voor aanvang van de analyses buiten de CDC geëvalueerd zouden worden, zodat consumentenadvocaten niet konden concluderen dat we analyses presenteerden die geschikt zouden zijn voor onze eigen doelen en vooroordelen.

Onze hypothese was dat als we statistisch significante effecten bij 18 of 36 maanden zouden vinden, we dan zouden kunnen concluderen dat het vroegtijdig vaccineren van kinderen met het BMR vaccin kan leiden tot autisme-achtige kenmerken of functies.

We kwamen bij elkaar en rondden het studieprotocol en het analyseplan af. Het doel was om niet af te wijken van het analyseplan om het debacle dat optrad bij de thiomersalstudie van Verstraeten, dat in 2003 werd gepubliceerd in Pediatrics, te voorkomen.

… Alle auteurs en ik kwamen bij elkaar en besloten ergens tussen augustus en september 2002, om geen rasseneffecten uit het verslag te melden. Ergens kort na de bijeenkomst hebben we besloten om geen enkel rasseneffect te rapporteren. De coauteurs planden een bijeenkomst om documenten met betrekking tot de studie te vernietigen.

De overige vier coauteurs kwamen bij elkaar en brachten een grote vuilnisbak in de vergaderruimte, en beoordeelden en gingen door alle papieren documenten waarvan we dachten dat we moeten uitsluiten, en gooiden ze in een grote vuilnisbak.

Echter, omdat ik aannam dat dit illegaal was en het in strijd zou zijn met verzoeken van zowel de FOIA (Freedom of Information Act) als het DOJ (Department of Justice), bewaarde ik hardcopy exemplaren van alle documenten in mijn kantoor en ik behield alle gerelateerde computerbestanden. Ik was ervan overtuigd dat wij met opzet controversiële bevindingen achterhielden uit het eindrapport voor Pediatrie (Kindergeneeskunde).

Criminele CDC brengt bewust leven van kinderen in gevaar en bedekt het met wetenschappelijke fraude

En hier is het echte, niet-gemelde verhaal over vaccins en autisme … het verhaal dat de CDC wanhopig – meer dan tien jaar lang – geprobeerd heeft te begraven. Het is een duidelijk geval van wetenschappelijke fraude door de CDC op het hoogste niveau, met als enig doel het frauduleus begraven van statistische verbanden tussen vaccins en autisme.

In elke andere industrie – het bankwezen, financiën, e-commerce, voertuigveiligheid – zou dit worden beschouwd CRIMINELE FRAUDE. Het nationale nieuws zou de fraude veroordelen als ‘het in gevaar brengen van de bevolking’. Federale aanklagers zouden zich storten op het bewijs, op zoek naar de vervolging van de criminelen die betrokken zijn bij de fraude.

Maar omdat het hier vaccins betreft, beweren de mainstream media dat deze fraude nooit plaats vond. Er zal geen onderzoek komen. Geen krantenkoppen. Geen vraag naar gerechtigheid. Je zou denken dat #BlackLivesMatter #Zwarte Levens ertoe doen, maar de CDC denken dat ze van zo weinig belang zijn dat ze doelbewust bewijsmateriaal hebben vernietigd waaruit blijkt hoe schadelijk vaccins zijn, in het bijzonder voor zwarte kinderen.

Volledige verklaring van Representative Posey:

Klik hier voor de video en ga naar 1:02:24 uur.

Representative Posey’s volledige verklaring over de CDC die bewijs vernietigen, zoals aan hem doorgegeven door klokkenluider Dr. William Thompson:

Vandaag kom ik op voor zaken met betrekking tot wetenschappelijke integriteit en onderzoek. Om te beginnen ben ik absoluut, resoluut, pro-vaccin.

De vooruitgang in de medische immunisatie heeft ontelbaren gered en heeft sterk bijgedragen aan de volksgezondheid. Dat gezegd hebbende, is het voor mij verontrustend dat in een recente hoorzitting van de Senaat over vaccinaties voor kinderen, nooit gemeld is dat onze overheid meer dan drie miljard dollar heeft uitbetaald via een vaccinschade compensatieprogramma aan kinderen die letsel hebben opgelopen als gevolg van vaccins.

Ongeacht het onderwerp, moeten ouders die beslissingen nemen over de gezondheid van hun kinderen kunnen beschikken over de beste informatie die beschikbaar is. Zij moeten kunnen rekenen op federale agentschappen die hen de waarheid vertellen. Om deze redenen, breng ik de volgende kwestie in dit Huis aan de orde:

In augustus 2014 werkte Dr. William Thompson, een senior wetenschapper bij de Centers for Disease Control and Prevention, nauw samen met een advocaat voor klokkenluiders, om mijn kantoor te voorzien van documenten met betrekking tot een CDC-studie uit 2004, die de mogelijkheid onderzocht van een relatie tussen het BMR-vaccin en autisme. In een verklaring, uitgebracht in augustus 2014, verklaarde Dr. Thompson: “Ik betreur het dat mijn coauteurs en ik statistisch significante informatie hebben weggelaten in ons artikel dat in 2004 werd gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.”

Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u met respect om de volgende uittreksels uit de geschreven verklaring van Dr. Thompson in de notulen op te nemen.

Ik citeer nu Dr. Thompson:

 “Mijn primaire taken, toen ik van 2000 – 2006 bij de afdeling immunisatie veiligheid werkte, bestonden uit het (later) mede leiding geven aan drie grote vaccinveiligheidsstudies. De MADDSP, BMR-autismegevallen controle studie werd uitgevoerd als reactie op de studie van Dr. Wakefield, gepubliceerd in The Lancet. Deze studie suggereerde een verband tussen het BMR-vaccin en op autisme lijkende gezondheidsproblemen.

Er bestond in het najaar van 2000 grote bezorgdheid onder wetenschappers en pleitbezorgers voor consumenten buiten de CDC met betrekking tot de uitvoering van de Verstraeten Studie.

Een van de belangrijkste doelen die op voorhand, in de lente van 2001, voordat deze studies begonnen werd bepaald, was dat alle drie protocollen voor aanvang van de analyses buiten de CDC doorgelicht moesten worden, zodat consumentenverdedigers niet konden beweren dat wij analyses presenteerden die zouden passen binnen onze eigen doelen en vooroordelen.

Onze hypothese was dat als we bij 18 of 36 maanden statistisch significante effecten zouden aantreffen, we zouden kunnen concluderen dat dat het op vroege leeftijd vaccineren van kinderen met het BMR vaccin kan leiden tot autisme-achtige kenmerken of functies. We kwamen bij elkaar en rondden het onderzoeksprotocol en analyseplan af.

Het doel was om niet van het plan af te wijken om het debacle te voorkomen dat optrad bij de thiomersal studie van Verstraeten die werd gepubliceerd in Pediatrics in 2003.

Tijdens de vergadering op 5 september bespraken wij tot in detail hoe het ras te coderen voor zowel het anonieme monster als het monster met een geboorteakte. Onderaan in tabel 7 is ook te zien dat bij de monsters zonder geboorteakte de aangepaste ras-effect statistische significantie enorm was.

Alle auteurs en ik kwamen ergens in augustus/september 2002 bij elkaar en besloten geen enkel ras-gerelateerd effect uit de paper te melden.

Al heel snel na deze vergadering hebben we besloten om elk ras-effect uit de rapportage uit te sluiten.

De coauteurs planden een bijeenkomst om documenten met betrekking tot de studie te vernietigen. Zij kwamen bij elkaar en brachten een grote vuilnisbak de vergaderzaal binnen en namen alle papieren documenten door en beoordeelden alles waarvan wij dachten dat we ons ervan moesten ontdoen en gooiden die documenten in de vuilnisbak.

Omdat ik echter aannam dat deze actie illegaal was en in strijd met verzoeken van zowel de FOIA (Freedom of Information Act) als het DOJ (Department of Justice), hield ik in mijn kantoor hardcopies achter van alle documenten, en ik bewaarde alle bijbehorende computerbestanden. Ik geloof dat wij opzettelijk controversiële bevindingen uit het definitieve ontwerp van het rapport Kindergeneeskunde hebben achtergehouden.”

Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het onze plicht is om te verzekeren dat de documenten die Dr. Thompson in zijn bezit heeft, niet worden genegeerd. Daarom zal ik ze op verzoek aan de leden van het Congres en het Huis commissies verstrekken. Gezien de aard van de documenten van de klokkenluider evenals de betrokkenheid van de CDC, is een hoorzitting en een grondig onderzoek gerechtvaardigd.

Dus ik vraag, Mijnheer de Voorzitter, ik smeek, ik dring er bij mijn collega’s in de bevoegde commissies op aan om alstublieft, alstublieft een dergelijke actie te ondernemen.

Bron(nen) voor dit artikel:

https://sharylattkisson.com/cdc-scientist-we-scheduled-meeting-to-destroy-vaccine-autism-study-documents/