GSK dumpt levend poliovirus in Belgische rivieren die gebruikt worden voor zwemmen en vissen

Datum: 19 september 2015

Door: David Gutierrez, stafschrijver

Vertaling: Frank Bleeker

Bron: http://www.naturalnews.com/051268_GlaxoSmithKline_polio_virus_Belgian_rivers.html

DISCLAIMER:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

GSK-Building-Skyscraper

(NaturalNews) Farmaceutische gigant GlaxoSmithKline (GSK) heeft op 2 september 45 liter levend, geconcen-treerd poliovirus in een Belgische rivier gedumpt, volgens een persbericht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

Poliomyelitis, algemener bekend als ‘polio’ is een virusziekte die gewoonlijk tussen mensen wordt overgedragen via de fecaal-orale route. In 90 procent van de gevallen veroorzaakt de ziekte geen merkbare symptomen. In ongeveer 1 procent van de gevallen verspreidt het virus zich in het zenuwstelsel en bij voorkeur vernietigt het de motorische neuronen in het ruggenmerg, de hersenstam en de hersenen van de motorische hersenschors. Dit produceert verlammingskenmerken van de ziekte.

Zwemmen en vissen kan blootstelling veroorzaken

Volgens het persbericht zorgde een ‘menselijke fout’ ervoor dat het poliovirus in Rixensart, de GSK locatie waar het poliovaccin geproduceerd wordt, in het riool terecht kwam. Het gecontamineerde water stroomde vervolgens naar een waterzuiveringsinstallatie van Rosières en van daaruit naar de rivieren de Laan en de Dijle.

De vloeistof werd, volgens de eerste informatie via een persbericht van de firma GSK, ‘als gevolg van een menselijk fout afgevoerd tijdens het productieproces van vaccins’. Het water uit de zuiveringsinstallatie is niet terecht gekomen in het drinkwaternetwerk.

Er is geen officiële verklaring afgegeven voor het ontstaan van de ‘menselijke fout’, hoewel sommige mediabronnen melden dat een werknemer een fout heeft gemaakt tijdens het routinematig schoonmaken van een tank in de fabriek.

Het WIV-ISP meldde dat, omdat de polio-vaccinatiegraad in België zo hoog is (poliovaccinatie is verplicht en de naleving wordt geschat op ongeveer 95%), de risico’s voor zwemmers en vissers in de vervuilde rivieren ‘beperkt’ zijn.

“Het risico voor mensen die blootgesteld zijn aan het verontreinigde water dat zij poliomyelitis ontwikkelen is zeer beperkt, gezien de hoge mate van verdunning en de hoge incidentie van vaccinatie onder de bevolking,” aldus het persbericht dat werd gerapporteerd door Flanders Today (Flanders Today is een Engelstalig magazine dat financieel wordt ondersteund door de Vlaamse overheid – vert.).

Niettemin werden de werknemers van de waterzuiveringsinstallatie allemaal opnieuw gevaccineerd en heeft het WIV-ISP aanbevolen dat mensen die aan het rivierwater zijn blootgesteld hierover ook hun huisarts te raadplegen. Het WIV-ISP heeft tevens aanbevolen contact met het rivierwater te mijden.

“Uit voorzorg zijn slib- en water monsters van de waterzuiveringsinstallatie en de rivieren de Laan en de Dijle genomen om een evaluatie van de persistentie van het virus mogelijk te maken,” aldus het persbericht. “In afwachting van deze resultaten wordt aangeraden om contact met het water stroomafwaarts van de waterzuiveringsinstallatie van Rosières te vermijden tot waar de Laan in de Dijle stroomt.”

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) echter, lijkt het risico meer serieus te nemen. Het Bureau merkte op dat de Dijle uiteindelijk in de Schelde uitmondt, die door een gebied in Nederland stroomt waar veel orthodoxe protestanten wonen met een lage vaccinatiegraad. Deze populatie kan een hoger risico op infectie lopen bij blootstelling aan besmet water of slib, aldus de ECDC.

Geschiedenis van de dodelijke vaccin “fouten”

Het gebroddel bij de productie van vaccins in Rixensart is slechts het laatste schandaal bij GSK, ‘s-werelds derde grootste farmaceutische bedrijf. In 2010 werden via tests van de FDA sporen van een varkensvirus ontdekt in het Rotarix vaccin (rotavirus). Bovendien werden sporen ontdekt van het aviaire leukose virus in het mazelenvaccin van het bedrijf, en sporen van een simian (apen) retrovirus in het RotaTeq vaccin.

In 2012 werd een vertrouwelijk GSK-document naar de pers gelekt, waaruit bleek dat in de loop van twee jaar tijd, 36 baby’s overleden na de 6-in-1 injectie Infanrix Hexa. Hetzelfde rapport documenteerde 1742 gevallen van bijwerkingen van Infanrix Hexa.

503 daarvan werden als zeer ernstig gekwalificeerd.

In hetzelfde jaar legde de Argentijnse regering het bedrijf een boete op voor het veroorzaken van de dood van 14 baby’s tijdens illegale vaccinproeven tussen 2007 en 2008.
Bronnen voor dit artikel zijn: 
https://www.wiv-isp.be
http://www.digitaljournal.com
http://www.ecdc.europa.eu
http://www.flanderstoday.eu
http://yournewswire.com
http://www.buenosairesherald.com
http://www.nvic.org
http://vactruth.com
http://www.buenosairesherald.com

Advertenties

Jimmy Carter: Amerikaanse democratie is ontwricht; het is een ‘oligarchie’ met ‘Ongelimiteerde Politieke Omkoping’

JIMMY CARTER

“De ambtsdragers, Democraten en Republikeinen, zien dit ongelimiteerde geld als een groot voordeel voor zichzelf.”

Datum: 1 augustus 2015

Door:  Thom Hartmann / AlterNet

Vertaling:  Frank Bleeker

Foto:  Afkomstig van de AlterNet-website, geplaatst bij artikel

Disclaimer:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Voormalig president Jimmy Carter had enkele briljant gekozen woorden voor onze vorm van overheid, na Citizen’s United, in mijn radioprogramma deze week. Het Merriam-Webster online woordenboek definieert een ‘oligarchie’ als: “Een regering waarin een kleine groep controle uitoefent vooral voor corrupte en zelfzuchtige doeleinden”.

Toen ik hem vroeg naar zijn gedachten over de toestand van de Amerikaanse politiek, omdat vijf rechtse rechters van het Amerikaanse Supreme Court de deuren wagenwijd hadden geopend voor ‘onbeperkt geld’ in onze politieke discours via Citizens United, was Carter bot en to the point:

“Het schendt de essentie van wat Amerika ooit tot een groot land maakte in het politieke systeem. Het is nu gewoon een oligarchie, met onbeperkte politieke omkoperij als essentie van het verkrijgen van aanbevelingslijsten voor de presidentskandidaten, of bij de verkiezing van een president. En hetzelfde geldt ook voor gouverneurs en de Amerikaanse senatoren en congresleden.”

“We hebben nu net de complete ondermijning van ons politieke systeem gezien als een uitbetaling aan diegenen die een ​​belangrijke bijdrage leverden, die in ruil daarvoor gunsten voor zichzelf willen en verwachten en deze nadat de verkiezingen voorbij zijn, soms ook krijgen.”

Ik vroeg hem hoe deze zaken zouden kunnen veranderen.

Hij zei dat dit een ‘verschrikkelijk, schandelijk’ corruptieschandaal (denk aan Nixon) zou kunnen zijn, waardoor het publiek zich tegen Citizens United zou kunnen keren, en misschien zelfs wel het Congres en het Hooggerechtshof.

Carter voegt toe: “De ambtsdragers, zowel Democraten als Republikeinen, zien dit onbeperkte geld als een groot voordeel voor zichzelf. Iemand die al in het Congres zit heeft veel meer te verkopen aan een ​​ gretige contribuant dan een rivaal, zodat het voordeel biedt aan beide partijen.”

Carter’s waarnemingen bevestigen het verschil van inzicht van rechter John Paul Stevens in de zaak Citizens United (Ginsberg, Bryer en Sotomayor concordant), toen Stevens schreef over wat hij zag als de toekomst van de Amerikaanse politiek vanwege de beslissing van Citizens United die die dag gepresenteerd werd:

“Als vervolg op het directe overstemmen van niet-corporate stemmen, kunnen er schadelijke effecten ontstaan die [dit besluit] snel daarna volgen. Corporate ‘dominantie’ van electioneering (het actief en energiek deelnemen in een campagne om gekozen te worden tot een openbaar ambt) kan de indruk wekken dat bedrijven onze democratie domineren.”

“Als burgers voor een verkiezing hun televisies en radio’s aanzetten en alleen maar corporate electioneering horen en zien kunnen zij, als burgers met stemrecht, het vertrouwen verliezen in hun vermogen om openbaar beleid te beïnvloeden. Een overheid die gevangen gehouden wordt door corporate belangen, zo kunnen zij gaan geloven, zal niet ontvankelijk zijn voor hun behoeften, of open staan voor hun standpunten.”

“Het voorspelbare resultaat is cynisme en ontgoocheling: een verhoogde perceptie dat degenen die de grootste bedragen uitgeven de dienst uitmaken en een verminderde ‘bereidheid van kiezers om deel te nemen in een democratisch bestuur’, tot in die mate dat bedrijven tijdens de verkiezingswedloop ongepaste beïnvloeding kunnen uitoefenen, zodat zelfs de toespraak van de uiteindelijke winnaars van die verkiezingsrace ook kan worden gemanipuleerd.

“Politici die vrezen dat een bepaald bedrijf hen kan maken of breken bij hun kans op (her)verkiezing, kunnen worden geïntimideerd om stil te blijven over dat bedrijf. Op verschillende niveaus kan door niet gereguleerde corporate electioneering het vermogen van de burgers afnemen om politici ter verantwoording te roepen en het doel van een openbaar debat dat ‘onbevangen, robuust, en wijd open’ moet zijn, geen dienst bewijzen.

Op zijn minst en dat benadruk ik nogmaals, heeft een rechtgevende macht het recht om deze zorgen te erkennen en als reactie hierop toegesneden maatregelen te nemen.”

President Carter heeft gelijk. Zakelijke belangen (oliemaatschappijen bijvoorbeeld, zijn de reden waarom de Republikeinen en een paar opgekochte democraten klimaatverandering ontkennen) en de miljardairs die rijk geworden zijn van hun corporaties hebben de controle over het grootste deel van onze regering overgenomen.

Een oplossing is: een simpele grondwetswijziging die duidelijk maakt dat corporaties geen natuurlijke personen zijn en ook die rechten niet hebben. Dat maakt het Buckley besluit ongedaan dat expliciet verklaart dat geld dat besteed wordt aan politiek een gedrag is dat kan worden gereguleerd en niet een vorm van ‘redevoering’ met brede immuniteit onder het Eerste Amendement.

Politici beginnen het te snappen. Senator Bernie Sanders, die streeft naar President Carters oude baan, heeft niet alleen een dergelijke wijziging onderschreven (hij staat hierin overigens alleen onder alle presidentskandidaten), maar heeft ook meerdere malen een voorstel bij het Congres ingediend.

Thom Hartmann is auteur en gastheer van een nationale dagelijkse talkshow. Zijn nieuwste boek is: The Crash of 2016: The Plot to Destroy America — and What We Can Do to Stop It.

(De Crash van 2016: de samenzwering om Amerika te vernietigen – en wat wij kunnen doen om dit te stoppen)